Menighedsråd

Menighedsrådsformand:
Anne Marie Bomholt Laier
Varnæsvigvej 39, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 74680738 / 29247242
Mail: hapa@post11.tele.dk

Bygningskyndig:
Flemming Pedersen
Over Blåkrog 2, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 20857414
Mail: fpgartner@mail.tele.dk

Kontaktperson/kasserer:
Bente Kristiansen
Kielsbergvej 3, Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf.: 42383824
Mail: kribe@os.dk

Sekretær:
Åse Hassel
Varnæs Kirkevej 1, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf: 25390637
Mail: aasehassel@yahoo.dk