Varnæs sogns kirkeblad

KIRKEN – februar 2020 Bladet Februar 2020Kirkebladet / Bladet udkommer seks gange årligt, februar – april – juni – august – oktober – december.

Indlæg til kirkebladet er meget velkomne. Der er som deadline d. 10 i måneden inden udgivelsen.

Redaktionen
Sten Kruse: stenvkruse@gmail.com

Holger Warncke: warncke@bbsyd.dk

Astrid Enevoldsen: astrid.kryger.enevoldsen@gmail.com

Henning Jessen: henning.jessen6@gmail.com


TIDLIGERE ÅR