Links

Links der er nyttige i forbindelse med vores kirke:

Varnæs sogn – https://sogn.dk/varnaes/
Aabenraa Provsti – https://www.aabenraaprovsti.dk/
Haderslev Stift – https://www.haderslevstift.dk/
Kirkeministeriet – http://www.km.dk/
Find gravsted – https://findgravsted.brandsoft.dk/bsk_app/BSK_PSPFindgravsted#/afdoed/20894252?lat=55.00970800407&lng=9.57156200005796