Kontakt

praest

Sognepræst, Mai-Britt Josephsen Knudsen

Varnæsvej 700, Varnæs
74 68 01 28, mobil (SMS): 21 48 99 80
 mbk@km.dk

Graver

Johnny Pedersen,
Frejas Have 11, 6100 Haderslev
 74681442 / 20583162 
  varnaes-kirke@mail.dk

(Træffes hver dag inden for normal arbejdstid)

Gravermedhjælper

Frank Michelsen,

Hærvejen 119, 6230 Rødekro

Organist

Anne-Mette Karstoft, Adelbyer Kirchenweg 34, D-24943 Flensburg
 2889 3887

 amp.karstoft@googlemail.com

Regnskabsfører

Tove Carstensen
 3023 9417

Kirkebladsredaktionen

  • Ann Nissen
  • Lilly Jørgensen
  • Sten Kruse
  • Kirsten Krog
  • Mai-Britt Josephsen Knudsen

MENIGHEDSRÅDET

Kontaktperson, Formand, medlem af kirkegårdsudvalgetFormand for valgbestyrelsen

Konst, Formand, formand for kirkegårdsudvalget

Marie Mathiesen
Varnæsvigvej 24, Varnæs
74 68 02 62, mobil 25 11 85 77
24marie@mail.tele.dk
AnneMarie

Intern kasserer, medlem af præstegårdsudvalget, medlem af provstiudvalget

Anne Marie Bomholt Laier
Varnæsvigvej 39, Varnæs, 6200 Aabenraa
7468 0738, mobil 2924 7742
hapa@post11.tele.dk

Kirkeværge, medlem af præstegårdudvalget

Rolf Thiesen
Bovrup Kirkevej 6, 6200 Aabenraa
4017 1665
rolfdthiesen@gmail.com
flemming

Bygningskyndig, medlem af kirkegårdsudvalget

Flemming Pedersen
Over Blåkrog 2, Varnæs, 6200 Aabenraa
 7468 0278, mobil 2085 7414
fpgartner@mail.tele.dk

Formand for præstegårdsudvalget, formand for valgbestyrelsen

Bente Kristiansen
Kielsbergvej 3, Bovrup, 6200 Aabenraa
telefon4238 3824
kribe@os.dk
britta

Suppleant, Sekretær

Britta Leonhardt
Blåkrogvej 29, Varnæs, 
6200 Aabenraa
Tlf. 7468 0599, mobil 2232 3325
familienleonhard@gmail.com

Suppleant

Verner Reidel
Varnæsvej 737 st. tv, Bovrup, 6200 Aabenraa
4231 0199
vreidels@gmail.com

Suppleant

Dorthe Beck

Søndermarksvej 36, Varnæs, 6200 Aabenraa

4043 0246
frubech@live.dk

Hjemmesiden