Kontakt

praest

Sognepræst, Mai-Britt Josephsen Knudsen

Varnæsvej 700, Varnæs
74 68 01 28, mobil (SMS): 21 48 99 80
 mbk@km.dk

Graver

Else Stie Kyhlmann,
Højgade 12, 6230 Rødekro
 74681442 / 20583162 
  varnaes-kirke@mail.dk

(Træffes hver dag inden for normal arbejdstid)

Gravermedhjælper

Frank Michelsen,

Hærvejen 119, 6230 Rødekro

Organist

Anne-Mette Karstoft, Adelbyer Kirchenweg 34, D-24943 Flensburg
 2889 3887

 amp.karstoft@googlemail.com

Regnskabsfører

Bente Bæk Nielsen
 7469 4070

Kirkebladsredaktionen

  • Ann Nissen
  • Lilly Jørgensen
  • Sten Kruse
  • Kirsten Krog
  • Mai-Britt Josephsen Knudsen

MENIGHEDSRÅDET

Formand

Marie Mathiesen
Varnæsvigvej 24, Varnæs
74 68 02 62, mobil 25 11 85 77
matthiesenmarie@gmail.com

Næstformand

Verner Reidel
Varnæsvej 737 st. tv, Bovrup, 6200 Aabenraa
4231 0199
vreidels@gmail.com
AnneMarie

Kasserer

Anne Marie Bomholt Laier
Varnæsvigvej 39, Varnæs, 6200 Aabenraa
7468 0738, mobil 2924 7742
hapa@post11.tele.dk

Kirkeværge

Rolf Thiesen
Bovrup Kirkevej 6, 6200 Aabenraa
4017 1665
rolfdthiesen@gmail.com
flemming

Bygningskyndig

Flemming Pedersen
Over Blåkrog 2, Varnæs, 6200 Aabenraa
 7468 0278, mobil 2085 7414
fpgartner@mail.tele.dk

Kontaktperson

Bente Kristiansen
Kielsbergvej 3, Bovrup, 6200 Aabenraa
telefon4238 3824
kribe@os.dk

Stedfortræder

Dorthe Beck

Søndermarksvej 36, Varnæs, 6200 Aabenraa

4043 0246
frubech@live.dk

Hjemmesiden