“Bladet”

Bladet udkommer, sammen med Kirkebladet, seks gange årligt: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. december.

Indlæg til både Bladet og Kirkebladet er meget velkomne. Der er som hovedregel deadline d. 15. i måneden inden udgivelsen - f.eks. til Bladet, der udkommer d.1. februar, er der deadline d. 15. januar. Til augustnummeret kan deadline være lidt tidligere på grund af ferie. Deadline er altid oplyst i Bladet på side 2.

Redaktionen

Sten Kruse: stenvkruse@gmail.com
Holger Warncke: warncke@bbsyd.dk
Tonni Museth: tonni@tmart.dk
Benedicta Pécseli: benedict@pecseli.dk
Astrid Enevoldsen: astrid.kryger.enevoldsen@gmail.com
Henning Jessen: henning.jessen6@gmail.com